Porady

Informacje, które należy zamieścić w CV:
 

 • Dane osobowe pozwalające na łatwe i bezpośrednie skontaktowanie się z osobą poszukującą pracy, tzn: imię, nazwisko, aktualny adres, numer telefonu (także do pracy, jeśli się jest pracującą osobą).

 

 • Informację dotyczące wykształcenia, posiadanych kwalifikacji i umiejętności praktycznych. Pisząc o wykształceniu warto uwzględnić szkoły wyższe i średnie. Należy podać datę rozpoczęcia i ukończenia nauki, pełną nazwę szkoły, uzyskane wykształcenie.

 

 • Udokumentowane uczestnictwo w specjalistycznych kursach i szkoleniach (warto podać nazwę firmy organizującej, czas trwania i nabyte umiejętności).

 

 • Bardzo poszukiwaną informacją przez pracodawców jest poziom znajomości języków obcych oraz zakres umiejętności obsługi komputera. Pisząc o wykształceniu czy szkoleniach należy zacząć od najbardziej aktualnych.

 

 • Doświadczenie zawodowe. Prezentację doświadczenia zawodowego również należy zacząć od ostatniego miejsca pracy.

 

 • Informacje omawiające doświadczenie zawodowe powinny uwzględniać:

 

 • datę rozpoczęcia i zakończenia pracy

 

 • pełną nazwę firmy

 

 • nazwę zajmowanego stanowiska (możliwe jest tutaj uwzględnienie ogólnego zakresu obowiązków).

 

 • Po tych merytorycznych informacjach w CV, można zamieścić kilka słów o osobistych zainteresowaniach.

Przygotowując CV należy pamiętać, że ważne jest nie tylko to, co się prezentuje, ale również, jak się to robi. Informacje muszą być rzetelne i zwięzłe, a ich forma jasna i czytelna. Standardem jest, iż CV nie powinno być dłuższe niż dwie strony.

Niedopuszczalne jest podawanie fałszywych informacji lub takich, które mogą wprowadzić w błąd. CV ma zachęcić pracodawcą do spotkania, ale nie powinno budować fałszywego obrazu kandydata.

Pamiętajmy o tym, iż to dobrze napisane CV zadecyduje o tym, czy ktoś zaprosi nas na spotkanie. CV powinno zainteresować i wykreować już przed spotkaniem nasz pozytywny wizerunek, jako idealnego kandydata, do firmy w której staramy się o pracę.

Wymaganym uzupełnieniem CV jest list motywacyjny. Przygotowując go warto pamiętać o trzech istotnych częściach, które powinien zawierać. Mają one odpowiedzieć na następujące pytania:
 

 • kim jesteś ?

 

 • w jakiej sprawie piszesz ?

 

 • co Cię upoważnia, by starać się o wymienione stanowisko (wykształcenie, doświadczenie, zainteresowania) ?

Forma listu motywacyjnego jest dużo bardziej swobodna niż CV, jednak powinien być on próbką umiejętności precyzyjnego formułowania swoich myśli. Tekst nie powinien przekraczać jednej strony.

Ważne jest aby w liście tym zainteresować osobę, która będzie go czytała, list ten powinien mieć kilka akapitów, tak aby przyciągał wzrok czytającego.

Polecam dołączenie zdjęcia, ono bardzo ułatwia prace osobom weryfikującym CV, poza tym im zdjęcie więcej mówi o kandydacie tym lepiej. Zdjęciem też można zainteresować.

Oczywiście zalecamy dołączanie klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w myśl ustawy.

Przykład:
 

CURRICULUM VITAE

Dane osobowe:

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

Telefony kontaktowe

Data i miejsce urodzenia, wiek

Stan cywilny

Wykształcenie:

Od – do MBA

Od – do Szkoła Wyższa

Od – do Studium Podyplomowe

Od – do Szkoła Średnia

Kursy i szkolenia:

Data Temat szkolenia, firma szkoleniowa

Data Kurs komputerowy, zakres tematyczny, firma szkoleniowa

Doświadczenie zawodowe:

Od – do Nazwa firmy, miejsce pracy, stanowisko, zakres obowiązków

Języki obce:

Język angielski Stopień opanowania w mowie i w piśmie

Język niemiecki Stopień opanowania w mowie i w piśmie

Umiejętności:

Obsługa komputera, zakres umiejętności, nazwy programów

Prawo jazdy, kategorie

Obsługa urządzeń biurowych

Zainteresowania:

Sport, Literatura, Teatr